Image on a mirror
Image default
Society / Relationships

Het familierecht en de echtscheiding

Het personen- en familierecht is onderdeel van het burgerlijk recht, het houdt zich bezig met alles aanzake afstemming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken die te maken hebben met de hoedanigheid, familiebetrekkeingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht valt hier niet onder, dat wordt als apart rechtsgebied beschouwd. Het personen- en familierecht is opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en maakt onderdeel uit van allerlei internationale verdragen. De belangrijkste internationale regels van het familierecht zijn te vinden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De belangrijkste onderdelen waar het familierecht over handelt zijn naamswijziging, wijziging van huwelijksvoorwaarden, alimentaties en bijstandsverhaalzaken, boedelverdelingen (dat kan tussen erfgenamen of tussen partners na beëindiging van het samenwonen of na een echtscheiding), echtscheidingen (het ouderschapsplan, de scheiding van tafel en bed en de ontbinding van het huwelik), ouderlijk gezag, erkenning en ontkenning van het vaderschap, adoptiezaken, leerplicht en nog veel meer.

We nemen de echtscheiding verder onder de loep. In Nederland worden er jaarlijks rond de 30.000 echtscheidingen uitgeroepen. Een echtscheiding is het beëindigen van een burgerlijk huwelijk. Een gehuwde kan op eender welke moment na de huwelijkssluiting een echtscheiding aanvragen, er is geen vereiste om voor een bepaalde perioder getrouwd te zijn. Een verzoek tot echtscheiding is in Nederland voldoende om te stellen dat het huwelijk duurzaam ontwricht is, er wordt geen schuldvraag gesteld. Dan kan er een scheiding in gang worden gezet waarbij ofwel beide partners een advocaat onder de arm nemen of er ofwel een mediator wordt ingezet. Wanneer het nodig is een advocaat Delft in te zetten, wordt de scheiding vaak een juridische strijd tussen beide partijen, bij het inzetten van een mediator wordt de scheiding uitgevoerd in overleg tussen beide partijen. Dan wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld die een advocaat voor de rechter kan brengen om het huwelijk officieel te ontbinden.

https://www.ebhlegal.nl