Image on a mirror
Image default
Society / Relationships

HRM therm voor iedere onderneming belangrijk

HRM-thermen komen steeds meer voor in de normale bedrijfsvoering. Dat komt omdat het personeel de belangrijkste schakel is binnen een bedrijf. Zonder personeel geen diensten of complete producten. Het is dus van belang dat je je personeel tevreden houdt, maar ook zeker gezond en gemotiveerd. Zonder deze drie door te voeren in de bedrijfsvoering kan je er als onderneming voor zorgen dat je steeds meer personeel kwijtraakt, niet alleen omdat zij ontevreden zijn maar ook omdat zij ziek worden of veel verzuim nemen. Het is daarom van belang om een aantal thermen in het beleid op te nemen, en mensen zowel de werknemers als de werkgevers er van bewust te maken dat deze factoren van belang zijn binnen een onderneming. Als de werknemers tevreden zijn zullen zij meer loyaal worden naar de onderneming en zullen sneller een dagje wel komen werken wanneer zij zich minder goed voelen dan normaal. Toch zijn de verzuimcijfers vaak hoog binnen een organisatie en kan er toch gemakkelijk wat aan gedaan worden ook al weet men niet dat dat kan en hoe dat kan. Verzuim heeft direct invloed op alle cijfers en activiteiten. Wanneer een werknemer zich ziekmeldt vanwege ziekte of lichamelijke klachten wordt de werknemer vaak gewoon doorbetaald, zonder dat hij of zij echt werkzaamheden verricht voor de onderneming. In feite kost deze persoon op dat moment geld. Ziek worden kan iedereen gebeuren, maar het is aan de werkgever zelf om hier actie in te ondernemen. Vaak is het zo dat de werknemer namelijk ziek wordt tijdens zijn of haar werkzaamheden omdat zij hier gewoonweg een groot gedeelte van de tijd zijn.

Er zijn een aantal dingen die de werkgever kan ondernemen om ervoor te zorgen dat de werknemers zich minder vaak ziekmelden en dus de verzuimcijfers omlaaggaan. Zo kan de werknemer denken aan ergonomie binnen het bedrijf, zo zullen de werknemers minder snel lichamelijke klachten ervaren. Zo kan er een bureau in hoogte verstelbaar gekocht worden of een ergonomisch bureaustoel.

http://www.bnrkantoor.nl/