Image on a mirror
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Amsterdam 7 september 2019

Werken is één van de belangrijkste zaken in het leven van ieder mens.

Daarom betekent het verlies van werk voor veel mensen een enorm persoonlijk verlies en verwerking is een voorwaarde om een nieuwe start te kunnen maken.

Een nieuw start klinkt aanlokkelijk, maar hoe realiseer je dat eigenlijk. De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren nogal veranderd en internet heeft de wereld van solliciteren ook een stuk onoverzichtelijker gemaakt. Waar te beginnen? Hoe weet ik wat ik kan en waar ik naar moet zoeken? Menig nieuw werkzoekende stelt zichzelf deze vragen. Het is dan fin wanneer je hulp van een outplacementbureau kunt rijgen.

Tijdens en na de verwerking begeleidt een outplacementbureau de medewerker bij het vinden van nieuwe perspectieven voor de toekomst en het vinden van een nieuwe baan.

Een outplacement programma bestaat vaak uit meerdere fases en omdat iedere situatie anders is wordt altijd een persoonlijk plan van aanpak opgesteld passend bij de actuele situatie. Per medewerker wordt bepaald welke fases (of onderdelen daarvan) ingezet moeten worden om het doel, de nieuwe baan, te bereiken. Het uitgangspunt daarbij is dat de medewerker zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn toekomst.

“Een outplacement programma bestaat vaak uit meerdere fases” 

De volgende fases worden vaak bij outplacement gehanteerd:

Fase 1, kennismaking

Na een kennismakingsgesprek start het verwerkingsproces waarin afscheid van baan en organisatie centraal staat.

Fase 2, interne oriëntatie

Aan de hand van maatwerkopdrachten en individuele begeleidingsgesprekken wordt een duidelijk beeld gevormd van gemaakte keuzes in de loopbaan tot nu toe. De antwoorden op belangrijke vragen zoals Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik? worden gevonden.

Fase 3, baanverwerving

Het uiteindelijke doel van de totale procedure, namelijk het vinden van de nieuwe baan wordt aan het einde van deze fase bereikt. Door een extern onderzoek wordt duidelijk welke functie het beste past en daarna volgt de feitelijke baanverwerving. Samen wordt gezocht naar geschikte vacatures en daarnaast zal er veel aandacht besteedt worden aan de persoonlijke presentatie op de arbeidsmarkt.

https://www.outplacementverzekering.nl